esmaspäev, 6. september 2021

Pikapäevarühm Head lapsevanemad!

Nüüd saate ise märkida, mis päeval  ja mis kellani on teie laps pikapäevarühmas.
Tabel asub klassiukse juures. 10.mai. Rakvere päätekomandol külas.