Tunniplaan 

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30-9.15

Põhitund

Põhitund

Põhitund

Põhitund

Põhitund

2. 9.15-10.00

Põhitund

Põhitund

Põhitund

Põhitund

Põhitund

3. 10.15-11.00

Vorm/maal

Inglise keel

Inglise keel

Inglise keel

Loodusõpetus

4. 11.20-12.05

Inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Muusikaõpetus

Vorm,maal

Harjutustund
(Matemaatika)

5. 12.30-13.15

Muusikaõpetus

Kehaline kasvatus

Tööõpetus

Klassijuhataja tund

Tööõpetus

6. 13.25-14.10

Rütmika

 

MEISTERDAMINE

MUDILASKOOR

 

7. 14.20-15.05


14.30 KUNSTIRING

 

POISTEKOOR

Õpiabi (tüdrukud)Õpiabi (poisid)
 Tundide ajad
1.TUND 8.30-9.15
 2. TUND 9.15-10.00
  3.TUND 10.15-11.00
  4.TUND 11-20-12.05
  5.TUND 12.30-13.15
  6.TUND 13.25-14.10
 7.TUND 14.20-15.05

LÜHENDITE TÄHENDUSED:
Õpik- Õ
Töövihik- TV
Õigekirja töövihik Õ.TV
Lehekülg- LK
Vihik. VIH
Ülesanne- ÜL
Harjutus- H
Lugeda- LUG
Jutustada- JUT
Kirjalikult- K
Lõpetada- LÕP
Pähe- P
Suuliselt- SUUL
Õppida- ÕP 

Miikaelipäev

  Neljapäeval, 28 . septembril kell 9.30 loodusfilmi vaatamine saalis. Peale seda  jätkub tavapärane koolipäev.  Reedel, 29. septembril   tä...